Hjem |  Forum |  Kalender

Retur til hovedside

 

 

 

Bomber riggen er mange konkurrencefiskeres favoritrig. Den kaster forrygende, og er hurtig at sætte op efter agning. Du kan med fordel benytte en flydeperle på den lange af kroglinerne. Dermed fisker du både med en krog på bunden og en over bunden.

 

Stykliste:

 

1 store swivle, størrelse 6 - 80lb

5 kobber stop

5 perler

2 små swivler, størrelse 10 - 40 lb

1 impact shield

2 sequins

10 cm power gum

1 m "hukommelsesfri" line til hovedline min. 60 lb

1,2 m "hukommelsesfri" line til krogliner 20 lb

2 kroge

1 easy link

 

Byggevejledning:

Tag hovedline, bind en easy link i den ene ende med en god knude (grinner), og klip knuden tæt. Tråd gummiringen til en impact shield, og derefter trådes selve impact shielden. Sørg for at tråde den nedefra (se tegning). Derefter trådes følgende dele i denne rækkefølge: perle – kobberstop – kobberstop – perle – lille swivel – perle – kobberstop – kobberstop – perle – lille swivel – perle – kobberstop. Afslut ved at binde en stor swivel  i den anden ende. Klip 40 cm af kroglinen. Bind en krog i den ene ende med en god knude (grinner) og træk en sequins på linen. Bind kroglinen i den nederste af de små crane swivler. Lav en stopknude med power gum på kroglinen lige over sequinsen. Klip derefter 70 cm af den tynde line, og gentag krogmonteringen. Den lange krogline bindes i den øverste lille swivel. Tryk impact shielden ned i gummiringen, og placer impact shielden cirka 2 cm over easy linket. 2 cm over impact shielden klemmes den nederste kobberstop fast med et blødt klem. Resten af justeringen foretages nemmest ved at hænge forfanget op på en krog og sætte et lod i easy linket. Når dette er gjort, sættes begge kroge ind i impact shielden. Herefter strammes kroglinerne op. Når begge krogliner er spændt ud sammen med hovedlinen klemmes kobberstoppen lige under den lille swivel fast i denne position. Derefter kan de øverste kobberstop klemmes fast.

 

Tip: Vend altid krogene samme vej når de sættes i impact shildet.

 

Retur til hovedside