Hjem |  Forum |  Kalender

Retur til hovedside

 

 

 

Pully-riggen er en special rig, der egner sig godt ved vanskelig bundforhold eller ved kast med meget stor agn. Når der er fisk på krogen, vil loddet trækkes op til swivlen, og dermed løftes fra bunden ved indspinning.

Stykliste:

2 store swivler størrelse 6 – 80lb

1 kobber stop

1 impact shield med gummiring

2 små perler

1 krog

1 easy link til loddet

1 sequins

10 cm powergum

1 m "hukommelsesfri" line til hovedline min. 60 lb

1 m "hukommelsesfri" line til krogliner 40 lb (skal min. være ½ af hovedlinens brudstyrke, da den belastes under kastet)

 

Byggevejledning:

 

Klip 1 m af hovedlinen bind en easy link i den ene ende med en god knude (grinner), og klip knuden tæt. Tråd gummiringen til en impact shield, og derefter trådes selve impact shielden, pres impact shilden ned i gummiringen. Sørg for at tråde den nedefra (se tegning). Derefter trådes følgende dele i denne rækkefølge:  perle – kobberstop – perle – stor swivel – perle, bind den anden swivel i som afslutning. Tag kroglinen og bind krogen i den ene ende, med en god knude (grinner) og træk en sequins på linen. Tilpas kroglinens længde bind den i det andet øje på den swivel der er bundet til hovedlinen. Lav en stopknude med power gum på kroglinen lige over sequinsen. Hæng forfanget op i den løse swivel, placer impact shilden ca 2 cm over easy linket, sæt krogen i dette, kontroller at både hovedline og krogline er stramme, og klem derefter kobber stoppet fast ca. 2 cm over impact shilden, med et blødt klem.

 

Tip: Skal du fiske et sted hvor fiskene har rigtige tænder så kan kroglinen, eller en del af den erstattes af wire.

En lang pully-rig med en stor flydeperle og agnet med et stykke sild, er super til hornfisk om foråret, brug krogstørrelse 1/0.

Pully-riggen kan også bygges så hele belastningen under kastet lægges i hovedlinen. Det kræver at den tilpasses, så den løse swivel går op mod den anden swivel

 

Retur til hovedside