Hjem |  Forum |  Kalender

Retur til hovedside

 

 

 

Whisbone riggen. Umiddelbart skulle man tro at forfangets 2 kroge var beregnet til at kroge 2 fisk. Men det er ikke tilfældet. Meningen er at en stor fisk skal tage begge kroge. Swivlen lige over krogene fordeler presset fra hver enkelt krog, hvorved du opnår en meget sikker krogning.

Stykliste:

1 stor swivel størrelse 6 – 80lb

3 kobber stop

5 perler

2 små swivler størrelse 10 – 40 lb

1 impact shield

1 easy link

2 sequins

10 cm power gum

1 m "hukommelsesfri" line til hovedline min. 60 lb

1,2 m "hukommelsesfri" line til krogliner 20 lb

 

Byggevejledning:

 

Klip 1 m af hovedlinen bind en easy link i den ene ende med en god knude (grinner), og klip knuden tæt. Tråd gummiringen til et impact shield, og derefter trådes selve impact shielden, pres impact shildet ned i gummiringen. Sørg for at tråde den nedefra (se tegning). Derefter trådes følgende dele i denne rækkefølge: perle – kobberstop – kobberstop – perle – lille crane swivel – perle – kobberstop, afslut med at binde den store swivel i enden. Tag et stykke krogline, ca 30 cm, bind den ene krog i enden, tråd derefter en sequins – en perle – en lille swivel – en perle – en sequins, bind derefter den anden krog i enden, så der bliver ca 20 cm mellem krogene, herefter bindes det andet stykke krogline fast i det frie øje på den lille swivel, kroglinen tilpasses nu til forfangets længde, og bindes fast i den lille swivel på hovedlinen. Hæng forfanget op i den store swivel med et lod monteret, de to kroge sættes på impact shildet, som skal placeres ca 2 cm over easy linket, stram nu den totale krogline op, og klem de to øverste kobberstop fast (med blødt klem) klem nederste kobberstop fast ca 2 cm over impact shilden.

Bind nu de to stop af powergum mellem sequins og perler på kroglinen.

 

Tip: Vend altid krogene samme vej når de placeres i impact shildet.

 

Retur til hovedside