Hjem |  Forum |  Kalender

 

Fundats for ”Drømmen”.

 

·      Sektionen uddeler vandre skulpturen DRØMMEN lørdag aften under DM.

 

·      Det er udelukkende Sektionens medlemmer, der bestemmer hvem DRØMMEN går til.

 

·      Ingen af sektionens medlemmer kan modtage DRØMMEN.

 

·      DRØMMEN uddeles til den, som Sektionen finder, har ydet en ekstra indsats under afvikling af Sektionens arrangementer, eller for vores sport.

 

·      Den samme person kan modtage DRØMMEN flere gange..

 

·      Er betingelserne for uddelingen af DRØMMEN ikke opfyldt et år, uddeles skulpturen ikke, men forbliver hos den der sidst har modtaget den, indtil ny uddeling finder sted.
 
·      DRØMMEN er lavet og doneret af Bent Andersen www.damhuset-bent.dk
 

            Fundats ændret d. 27.9.2015.

SurfcastingSektionen under DSF