Hjem |  Forum |  Kalender

                                    Pighaj

Pighajen (Squalus acanthias) har foran begge rygfinner en kraftig pig, hvor der på bagsiden løber en rille, som indeholder bakterier og en svag gift, der dog er kraftig nok til, at man får en rigtig dårlig dag, hvis man bliver stukket.
Tages der fat rundt om nakken ved gællerne, vil pighajen svinge halen frem mod hovedet, for at stikke en med den bagerste pig. Fatter man først halen, vil hajen prøve at bide en. Tag derfor både fat i hale og rundt om nakken ved gællerne samtidig.
Hos pighajen er det hunnen som bliver størst, de kan blive cirka 120 centimeter lang og veje ni kilo. Hannerne må nøjes med at blive cirka 90 centimeter lang og veje op til fire kilo.
De vokser langsomt og kan blive op til 24 år gamle. Hannerne bliver kønsmodne når de er ti år gamle, mens hunnerne bliver det når de er 12 år. Den langsomme vækst og køns modning, gør hajerne sårbare for overfiskeri. De lever på blød bund i 10 - 950 meters dybde ved temperaturer fra 6 til 15°C. Hvor føden består af bunddyr, og stimefisk fra torske- og sildefamilien.