Hjem |  Forum |  Kalender

 

Regler for optagelse på Dansk Surfcastingklubs fangstrekordlister

 

 

§1                        Formål

 

Vi vil gerne registrere og præsentere medlemmernes flotte fangster, og derigennem prøve

at motivere alle, til at fange så flotte fisk som muligt.

 

Til dette formål har vi 2 rekordlister man kan optages på:

 

1.        Fisk fanget fra kysten i Danmark

2.        Fisk fanget fra kysten i udlandet.

 

§2                        Administration af rekordlister

 

Listerne administreres af den til enhver tid siddende bestyrelse i Dansk Surfcastingklub,

eller af en person udpeget af bestyrelsen.

 

§3                        Hvilke personer kan optages på liste

 

                             Alle, der er medlem af klubben på fangsttidspunktet, kan optages på rekordliste.

 

§4                        Hvilke fisk kan optages på listen

 

                             Alle arter som er lovlig fangst på tidspunkt og sted, kan optages på listen.

 

§5                        Betingelser for optagelse af en fisk på rekordliste

 

Fisken skal være fanget med stang og line på sportslig vis med enten naturlig eller

kunstig agn. Den skal være fanget foran gællerne, og må således ikke være kroget i

siden og lignende. Der skal medsendes oplysninger om fiskens længde fra snude til

halespids, vægt hvis muligt, fangststed, fangstmetode, et foto af fanger og fisk med

et målfast objekt og en erklæring fra et vidne om korrektheden af oplysningerne.

Sendes til Anders Post: surffiskeren@hotmail.com

 

§6                        Særlige bestemmelser og noter for rekordlisterne

 

For alle lister og arter gælder at det er fiskens længde der afgør indplaceringen.

Vægt er ikke benyttet som placering p.g.a. problematikken med præcise vægte osv.

 

Ad §1 1) og 2) Kysten defineres som salt- og brakvandsområder hvor der er tidevand.

 

Ad §1 2) Færøerne og Grønland medregnes til udlandet.

 

§7                        Ikrafttræden

                            

                             Listen gælder for fisk fanget efter Dansk Surfcastingklubs generalforsamling 2003.

 

 

 

Bestyrelsen DSK december 2004