Hjem |  Forum |  Kalender

 

Generalforsamling i Dansk Surfcastingklub Fynshoved Camping d.24/9-2021

Velkommen til de 8 fremmødte.


Punkt.1: Valg af dirigent. Vi fandt det unødigt med så få deltagere, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Valg af referent. Anders Post valgt.

Punkt. 2: Formandens beretning.


Sæsonen har siden sidste generalforsamling strakt sig over 2 år og grundet Corona har det været begrænset med arrangementer.

DM 2020 blev aflyst og igen i 2021
Vi besluttede os for at afholde et Corona DM i 2020, som erstatning.

Specimencup. skulle have været afholdt i 2020, blev aflyst og igen i foråret 2021. Da DM blev aflyst mente vi at den fastsatte dato var oplagt at bruge til Specimencup. Vi havde håbet på stor deltagelse

Nordsøcup. 25års jubilæum blev aflyst i 2020. De forsøgte sig med en Covid-19 version, men også den måtte aflyses. Jim og Henning var som de eneste taget på vestkysten og lavede deres egen minicup.
Jubilæet afholdes d.30/10-2021
Der blev meldt følgende ud fra Kott fritid:
Ønsker du ikke at deltage i dette års Nordsø Cup, så har du mulighed for at flytte din tilmelding til 2021 incl. din forudbetaling på DKK 400,00 (Dette skal vi dog have besked om, ellers vil deltagergebyret bortfalde).
Sidste nyt er at man skal skrive mail til Kott om man vil deltage eller ej.

Nytårskur. Afholdt ved Grenå, ikke de store fangster og kun formanden der mødte op.
Dagen efter var det Risskov, her fiskede Per og Peter, men ak kun et hug fra et mundbind og en kajak.

Pointcup 2019/20:
Der har været 13 deltagere i dette års pointcup
Pointcup 2020/21:
Der har også været 13 deltagere dette år, ikke de samme, men nye er kommet til.
Formanden opfordrer til at lave spændende beretninger/fangstrapporter fra pointcup
Præmieuddeling under evnt.

Medlemsstatus:
Vi har fået hele 10 nye medlemmer siden sidste GF;
Erling Dalsgaard Christensen(Ålborg), Frank Andreasen(Frederikshavn), Henrik Lundberg(Dronninglund), Michael Mortensen(Århus), Michael Snedker(Grenå), Per Kristensen(Vester Skerninge), Anders Stougaard(Bjerringbro), Anders Hellemose med familien Danielle og Ronja,
Velkommen til Jer i DSK.
Medlemstallet ligger nu på 54 , mod sidste år 48, så vi er vokset.
4 udmeldt i år: Henrik Ålykke Hansen(Hvalsø), Karsten Vestergaard(Vemb), Milton Christensen(Hjørring), Thomas Bruun(Vejle).

Nyt fra DSF.
Ikke så meget nyt der vedrører os. Det forløber fornuftigt med indmeldelse under fiskekort.dk, og jeg får mail, når der er et nyt medlem, der har betalt.
Jeg skriver en velkomst mail til det nye medlem, så hurtigt jeg kan.
DSF kører stadig med gratis kontingent, hvis man indmelder sig efter 1.August og betaler for efterfølgende år. Det har vi indtil videre også tilbudt. Der har været en del medlemmer, der lige kommer med i et års tid og når betalingen kommer, er de ikke medlem længere. For at undgå for meget administrativt arbejde, har jeg valgt at undlade, at fortsætte med dette tilbud.

Formanden har ansøgt om sponsoraftale igennem OK, minimuskrav er 50 medlemmer og da vi er 54, så er der en chance for at vi kan få 5øre/liter benzin. Jeg giver besked, hvis min ansøgning går igennem.

Vedr. forslag fra sidste generalforsamling(2019) ønske omkring en afholdelse af et Surfcast seminar med proff kasteinstruktør, så har klubben diskuteret det og der har ikke været den store tilslutning blandt bestyrelsen. Jeg tror måske det vil være en god ide at få en fra sektionen eller nogen der før har været med til at arrangere lign. arrangement, hvis der fortsat er et ønske om et seminar. Desværre var der ingen fra sektionen der deltog i bestyrelsesmøde/julefrokost i 2019, hvor vi diskuterede det.

Punkt 3. Kassererens beretning.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for årene 2020 og 2021. 

 

 

 


 

Arrangementsudgifter dækker præmier indkøbt til arrangementer. Gebyrer er bankens indtægt og edb udgifter er webhotel og domænenavn for hjemmesiden.

 

Punkt4. Fastlæggelse af kontingent.

Vores kontingent har ikke været reguleret siden generalforsamlingen i 2013, og kontingentet til DSF har været støt stigende. Og stiger igen i 2022. Der er således knap 100 kr. pr. medlem tilbage til klubben. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at hæve kontingentet for 2022 med 50 kr. Dog ikke for ungdom (18-25 år).

Nyt årligt kontingent er således. Senior 650 kr. Familie 850 kr. Ungdom 465 kr.

Punkt 5. Indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget

 

Punkt 6. Valg til bestyrelse.
På valg var i 2020:
Formand: Per Loft Højsaard.
Bestyrelsesmedlem: John Christensen.
Bestyrelsesmedlem: Steen Kjær Larsen.
Bestyrelsesmedlem: Anders Post.

Revisor: Peter W. Nielsen.
Alle indvilgede i at fortsætte som var de valgt indtil 2022.

På valg i 2021:

Kasserer: Erik Thorsbjerg.

Bestyrelsesmedlem: Palle Mikkelsen.

Bestyrelsesmedlem: Peter Østrup Jensen.

Revisor: Per Stouby.

Suppleant: Kristian Ørsted Pedersen.

Alle valgtes for perioden 2021 – 2023.


 

Punkt 7. Eventuelt.

Pointcup: Uddeling af præmier til vinderne. Resultaterne kan ses andet sted på hjemmesiden.

Til pointcup i 2020 blev udmeldt, at der var præmie til den største hornfisk. Der var 2 der havde samme længde på 72cm. Arne og John. Så der skulle trækkes lod om vinderen. Præmien gemmes til næste år, da ingen af vinderne var fremmødt.
Deltagerantal på 13 personer både i 2020 og 2021.  Danmark har en kystlinie på 8750 km, så der er plads til flere.

 

Vi havde en drøftelse på baggrund af henvendelse fra en forretning i Vejle, som vil lave et surfarrangement. Af dette enedes vi om, at klubben gerne vil stille med en ”performer”. Steen Kjær Larsen er kontaktperson.

 

Der har tidligere været undersøgt om interesse for et surf-seminar for begyndere og interesserede, som vi tidligere har holdt. Senest var interessen ikke stor nok til, at det kunne gennemføres, men nu er tiden kommet til at prøve igen. Steen Kjær indvilligede i at være igangsætter.


 

Herefter overgik vi til almindelig hygge i ligeså god ro og orden.