Hjem |  Forum |  Kalender

 

Regler for Pointkonkurrencen afholdt over flere weekender:

 

1 Formål:

 

At vi får så mange af klubbens medlemmer som muligt ud at fiske på de samme dage.

 

At vi får en skøn lejlighed til endnu et bragende bifald ved generalforsamlingen.

 

2 Afvikling:

 

Fiskesteder er: Kyst i saltvand efter eget valg i Danmark.

Fisk skal være fanget på sportslig vis med stang og snøre.

Kunstige agn og naturlig agn er tilladt

Alle fisk til konkurrencen skal være fanget egenhændigt af deltageren.

Fiskeriet for Pointcup: finder sted på forud fastlagte datoer. Hele kalender lørdags- og søndagsdøgnet gælder.

 

3 Hvad kan tilmeldes:

 

Max. tre fisk af hver art pr. konkurrenceweekend.

Der gives 10 point pr. fisk + 1. point pr. cm..

 

4 Indmåling:

 

Kan finde sted hos medlemmer af Dansk Surfcastingklub.

Er der folk, der ikke kan få målt hos andet klubmedlem, kan foreningsvejer fra anden sportsfiskerforening benyttes.

Man kan også selv måle, men skal så indsende foto, med alle fisk og et målebånd på samme billede.

 

Måleskema kan afhentes på klubbens hjemmeside. 

Udfyldt måleskema returneres til Anders Post en af de første dage i ugen efter konkurrencedagen.

 

Vi appellerer til alle deltagere at udvise god sportsånd.

 

Endelig vinder er den, der har flest point når sidste tur inden generalforsamlingen er afsluttet.

 

Man kan deltage i konkurrencen uden at deltage på alle datoer

 

Præmien er en vandrepokal som overrækkes på generalforsamlingen.

 

Vinder Kåres til: Dansk Surfcastingklubs Pointmester  20XX 

  

Måleskema indsendes til Anders Post, enten pr. post eller e-mail surffiskeren@hotmail.com

 

Evt. Foto eftersendes snarest.

 

Deltagelsen er GRATIS J

 

Bestyrelsen fastlægger reglerne og hvert års konkurrencedatoer.

 

 

 

DSK september 2016

Til vores konkurrencer gælder følgende mindstemål, og disse vil være lovlige uanset hvor i landet de er fanget:
 

Mindstemål for fisk i saltvand (målene er fastsat ud fra største mindstemål i DK)


 

Kuller 30 cm                  Makrel 30cm             Mørksej/Sej 35 cm              Kulmule 27 cm

Søtunge 24 cm               Skrubbe 25 cm          Torsk 35 cm                         Rødspætte 27 cm

Rødtunge 26 cm            Pighvar 30 cm            Slethvar 30 cm                    Ising 25 cm

Gulål 40 cm                  Ålekvabbe 23 cm        Laks 60 cm                          Havørred 40 cm

Havbars 42cm              Sild 20cm                    Hvilling 27cm                      Lyssej/Lubbe 30 cm


 

Fisk uden mindstemål

F.eks. Ulk, Tobis, Havkvabbe, Fjæsing, Knurhane, Hornfisk, Regnbueørred

Her har vi i DSK fastsat et mindstemål på 20 cm