Hjem |  Forum |  Kalender

Regler for Dansk Surfcastingklubs Specimen Cup.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurrencen afholdes i 2 runder. Midtvejs på fiskedagen byttes plads.
Der fiskes i par.
Der fiskes fra faste pladser tildelt ved lodtrækning umiddelbart før konkurrencen.
Hver fisk giver 10 point og hver cm giver 1 point.
Hver art giver 50 point.
Der må højst indmåles 3 fisk af samme art pr. runde.

Kun lovlige fangster kan indmåles. Fisk uden mindstemål skal være min. 20 cm.

Hver runde er pointmæssigt en ny konkurrence.

Vindere er parret med sammenlagt flest point efter begge runder.
Der fiskes med bundmede, dog må der spinne- og flådfiskes med naturlig agn

Lokkemidler som perler, spinnerskeer og farvede liner er tilladt.
Hver fisker må benytte 2 stænger med højst 2 kroge på hver stang.

 

Bestyrelsen fastlægger afviklingen af konkurrencen iht. reglerne

Der er en vandrepokal til det vindende hold.
Medaljer til de 3 bedste hold.
Efter bedste evne, præmier til de bedste hold.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Til vores konkurrencer gælder følgende mindstemål, og disse vil være lovlige uanset hvor i landet de er fanget:

 

Mindstemål for fisk i saltvand (målene er fastsat ud fra største mindstemål i DK)

 

Kuller 30 cm                  Makrel 30cm             Mørksej/Sej 35 cm             Kulmule 30 cm

Søtunge 24 cm             Skrubbe 23 cm          Torsk 35 cm                       Rødspætte 27 cm

Rødtunge 26 cm           Pighvar 30 cm           Slethvar 30 cm                   Ising 20 cm

Gulål 40 cm                  Ålekvabbe 20 cm        Laks 60 cm                        Havørred 40 cm

Havbars 42cm              Sild 20cm                    Hvilling 27cm                    Lyssej/Lubbe 30 cm

 

Fisk uden mindstemål:

F.eks. Ulk, Tobis, Havkvabbe, Fjæsing, Knurhane, Hornfisk, Regnbueørred

Her har vi i DSK fastsat et mindstemål på 20 cm
 Dansk Surfcastingklub september 2016.