Hjem |  Forum |  Kalender

 

Weekenden fredag 11/11 – søndag 13/11 var der træf i Randersforeningens hus på Gjerrild strand.

 

Fredag julefrokost og lørdag den udsatte specimen cup.


I løbet af fredag eftermiddag mødte de 7 frokostdeltagere ind, og forberedelserne gik i gang.

Spisegæsterne var: John Christensen, Bue Poulsen, Arne Jørgensen, Per Højsgaard, Erik Thorsbjerg, Michael Snedker og Anders Post.


 


 

 

Som det sig tilhører en julefrokost blandt fiskeentusiaster, var der selvfølgelig sild og andre fiskeanretninger. Og af billedet fremgår tydeligt, hvorledes rigets tilstand med hensyn til lystfiskerfanget fisk geråder. Råvarefremskaffelsen måtte overlades til andre bedre udstyrede personer end os. Vi måtte forlade os på detailvarehandelen.

 

Men uanset disse små besværligheder, magtede vi traditionen tro at få en mægtig aften præget af gode, og efterhånden som tiden skred frem ledsaget af trylledrik, bedre historier.


Lørdag morgen var der fælles morgenbord for de opstandne. John kørte herefter hjem, da han ikke kunne deltage i fiskeriet. I stedet kom Michael Mortensen og Peter W. Nielsen for at deltage.


Vi var således fire hold til konkurrencen. Michael S. og Bue. Peter W. N. og Arne. Michael M. og Per. Thor og Posten.


Efter agnudlevering og lodtrækning traskede vi ud på de respektive pladser. Stranden er lige neden for huset, så det er nemt. Og fiskeriet begyndte kl 10.


Vi startede ved højvande og frisk fralandsvind, så vandet var ligeså klart som en klorbehandlet svømmehal. Nogle deltagere var allerede her skeptiske.


Det viste sig også at holde stik. I første halvleg kom der ud over enkelte undermålere kun 5 tællende fisk på land. Halvlegen sluttede 1430 hvor der var afsat en time til pladsbytte.


Billederne herunder viser hvad der skulle blive dagens største fisk. Michael S.'s ising på 34 cm.


            

 

Anden halvleg var programsat fra 1530 – 2000, og ikke mange havde forestillet sig, at det kunne blive værre. Men rolig nu. Det kunne det. En eneste ulk på lige akkurat mindstemålet 20 cm., var hvad det blev til.


Som Posten klogt sagde ”Det her er spild af tid”. Nå men man skal jo se på de lyse sider af livet (citat Brian), og vi fik da frisk luft og godt selskab. Pænt er stedet osse.

 

 


Efter endt fiskeri hjem til præmieoverrækkelse, frokostrester og evt. medbragt mad.


Resultat:


Michael S. / Bue: Ising 34 cm. Skrubbe 28 cm. 182 point.


Peter W. / Arne: Ising 33 cm. Skrubbe 28 cm. 181 point.


Michael M. / Per: Skrubbe 31 cm. Ulk 20 cm. 171 point.


Thor / Posten 000 point.


Godt at vi ikke skal leve af selvfanget fisk. Målt på masse var der flere orm.


 

 

Herefter var der udsolgt, og folk tørnede tidligt ind. Søndag morgen i ro og mag op til fælles morgenmad og rengøring før afrejse.


Jeg er sikker på at vi deltagende vil skrive under på, at huset blev efterladt renere, end vi overtog det.


Vi ser nu frem til næste specimencup første halvår 2023 og siger tak for denne gang. //Po