Hjem |  Forum |  Kalender

 

Specimencup 2023. Genner Bugt.


 

Der var tilmeldt 10 mand, så 5 hold:

Hold 1: Per H. og Michael Snedker.

Hold 2: Steen Ole og Uwe.

Hold 3: Jim og Anders.

Hold 4: Bent A. og Karsten E.

Hold 5: Thor og Posten.


 

Fredag d. 2/6 kl. ca. 14.30 ankom de første surfcastere til Sandskær Strandcamping ved mundingen af Genner Bugt nord for Åbenrå, hvor der var bestilt 2 hytter og en lejlighed.

 

              

 

Aftenen gik med aftensmad som hver især selv havde sørget for samt hygge og snak i hytterne.


 

Ved dette arrangement var det lagt op til at man selv sørgede for mad og drikke både på campingpladsen og fisketuren.


 

Lørdag morgen ankom formand Per med børsteorm af fineste kvalitet. Sandorm kunne ikke skaffes. Nogle havde også bestilt frosne tobis. De var ikke i god stand. Agnleverandør var Hegedal Vildt.


 

Alle var klar kl. 9.30 til lodtrækning af pladser og uddeling af bestilte agn.


 

Formanden tog styringen og gennemgik reglerne for dagens fiskeri. Da der var 2 mulige pladser at fiske fra, blev der snakket lidt frem og tilbage om lokaliteterne. Nord for pladsen ind mod bunden af bugten gik rygter om mulighed for dybere vand, men en nærmere kortgranskning afslører at forholdene ville være for uens, og dybden er ikke markant anderledes end syd for campingpladsen. Valget faldt på den sydlige hvor der var bedre adgangsforhold og mere ensartede bundforhold. Bunden var med spredt tangbevoksning og ellers meget sand. Efter pladstrækning og uddeling af agn, bevægede vi os til pladserne. Nogle kørte ud og parkerede for enden af Sandskærvej og andre gik ud til fiskepladsen.


 

I bagende sol og kun svag vind fra sydlig retning, var alle klar kl. 11, da fiskeriet begyndte.

 

         

 


 

Der var forventninger til fiskepladsen, som pga. vanddybde og strømforholdene, burde kunne give mange forskellige arter. (Dette skulle dog vise sig ikke at holde stik). Der blev fisket med alt hvad der var af specielle rigs, typer af agn mm.


 

Efter planen skulle der være pladsskifte kl. 16. Allerede der stod det klart, at det ikke blev de mange arter eller mange fisk, der skulle afgøre dagen. Så vi enedes om ikke at bytte pladser, da det var lige ringe alle vegne. I løbet af dagen kom og gik også en række ørredfiskere, som intet fik. Alt i alt en smuk dag at være strandgæst og solcelleejer.

 

         

 


 

Efter 11 timers fiskeri var der kommet 3 arter. Skrubbe, ålekvabbe og hornfisk. Dette gav 5 fisk der kunne måles. Per fik en enkelt torsk under målet. Der kom også en undermåls skrubbe og en stribe krabber med på land efter at have mæsket sig i vores agn. En lang dag var slut og der var tid til fælles klagesang i hytterne efterpå. Godt vi ikke skulle leve af de fangede fisk.


 

Søndag morgen kl. 9 var der præmieuddeling efter følgende placering:

 


 

  1. plads: Jim og Anders 218 point for en ålekvabbe fanget af Anders og en hornfisk af Jim.

   

  2. plads: Per og Michael 123 point for to skrubber.

   

  3. plads: Steen Ole og Uwe 93 point for en skrubbe.

   

  De to sidste hold delte en 4. plads med 0.


 

Vi havde sædvanen tro en hyggelig weekend, og glæder os allerede til næste år, hvor fiskeriet umuligt kan blive værre. En kort evaluering var inde på, at vi skal prøve at lægge Cup'en lidt tidligere på året.