Hjem |  Forum |  Kalender

Generalforsamling i Dansk Surfcastingklub Storebælt Camping Korsør d.23/9-2022

Formanden byder Velkommen til de fremmødte

Punkt.1: Jim blev valgt til dirigent 
Palle blev Valgt til referent

Punkt. 2: Formanden Beretter og generalforsamlingen godkender enstemmigt.
Det er efterhånden 3 år siden vi har haft et rigtig DM
DM 2020 blev aflyst og igen i 2021
Da DM blev aflyst sidste år besluttede vi at afholde Specimencup samme weekend ved Måle strand. Vi afholdte Generalforsamling på vanlig vis i forbindelse med Specimencuppen hvor vi var 8 pers der stillede op.
Siden sidste GF:
Nordsøcup 25års jubilæum blev afholdt i efteråret 2021efter Corona aflysning i 2020.  Desværre en skuffende oplevelse for de fleste. Kott fritid havde slået større brød op end de kunne bage. Lokalet var rigtig fint og maden var også god. Der blev fanget mange fisk og flere fra klubben havde en pæn portion med hjem.
Men der hvor filmen knækkede var til præmieuddelingen. Der var lang ventetid fra vi havde spist til de begyndte præmie uddeling. Der var åbenbart flere ting der var gået galt i deres placeringsliste og edb osv. og mange der havde fanget fisk og som burde være opråbt i præmieuddelingen blev ikke nævnt. Derimod begyndte de at trække lod om de sidste præmier blandt dem som ikke havde fanget fisk. Til sidst lukkede de af og sagde at de sidste præmier bliver gemt til næste år. Det er en ommer til Kott fritid og vi er da nogle som håber de kan oppe sig lidt til næste gang.
Måske også derfor at der ikke var nogle medlemmer der ønskede at lave en beretning fra dette års Nordsøcup for det ville nok være en negativ beretning, som måske vil give en dårlig omtale af en konkurrence der for det meste er rimelig velorganiseret.

Nytårskur:
Afholdt ved Grenå, 1skrubbe til Palle og hans sønner. Jeg kunne desværre ikke selv deltage da jeg var testet positiv med Corona.
Risskov, her fiskede Peter, Steen og Arne, men heller ingen fisk i år.
Østholdet fiskede ved Københavns havn bestående af Gustav, Lars, Jim og Ivar. 1stk ising blev det til.

Gilleleje går i fisk
Jim, Kristian, Ivar og Peter Ø deltog i arrangementet og fremviste på fornemste vis deres kunnen inden for Surfcasting. Ovenikøbet også blevet filmstjerner på TV2 Lorry.
Hvad jeg kunne forstå har været et super godt arrangement med mange nysgerrige gæster der har kigget forbi

Surfcasting dag ved Gjerrild.
Vi har tidligere snakket om at lave et begynder seminar/kursus på sidste års GF. 
Da Michael Snedker nævnte det i forum tænkte jeg at nu var det på tide.
Det blev afholdt ved Gjerrild strand med base i klubhuset. Der var 4 tilmeldte, 2 medlemmer og 2 ikke medlem, kun 3 der dukkede op.  Der blev lavet forfang og fanget fisk og det var mit indtryk at alle havde en god dag.
Måske vi skulle lave det til en fast tradition hvert 2-3 år eller lign.


Pointcup 2020/21:
Der har kun været 8 deltagere i dette års pointcup mod 13 sidste år. Igen i år er det
Præmieuddeling under punkt 7. evnt.

Medlemsstatus:
Der er en lille nedgang i medlemsantallet. 6 udmeldte og 5 nye. Vi er gået fra 54 til 53 siden sidste GF;
Nye medlemmer er Erik Andersen(Humlebæk), Erik Laursen(Odense), Paolo Romeo(Kong), Hans Erik Christensen og Gitte Hagen(Brovst) Tilmeldt som familie
Velkommen til Jer i DSK..
udmeldt i år: Ole Hansen(Nyborg), Tage Nielsen, Rene Mortensen, Bent Mouritzen(Afgået ved døden),
Peder Jakobsen(Esbjerg), Per Kristensen(Vester Skerninge).
 
Nyt fra DSF
Jeg har opdaget en ny feature i det nye medlemssystem i DSF
Jeg kan selv gå ind og oprette begivenheder, som bliver lagt direkte ind på DSF hjemmeside. Dette har jeg gjort med Surfcasting kursus for at skabe lidt mere synlighed.
Bogen Surfcasting kan ikke længere købes igennem DSF eller anden boghandel. Udsolgt fra forlaget.
Så nye medlemmer kan ikke længere købe bogen fra ny, men kan evnt. finde dem brugte.
DSF begynder at reagere lidt på de danske fisks ringe levevilkår med forurening og iltsvind i havene og bugterne omkring DK. Bl.a. ved  at vi bliver opfordret til at hjælpe med at dokumentere problemet i kampagnen ”Havet lider”. Jeg har selv indsendt en rapport fra Kaløvig der ikke har fisket godt de sidste 20år. De fleste steder fanger man kun en brøkdel af tidligere storhedstid i 80´erne og 90´erne. Fladfisk og torsk er tæt på udryddet i Århus bugt / kaløvig, men til gengæld kan man nu fange fjæsing helt inde i kaløvig. Jeg fangede dem bl.a. ved Skæring strand og ud for Egå marina. Det er åbenbart en lang og sej kamp at få politikerne til at handle. Dansk Surfcasting kan også risikere at blive ramt, såfremt vi ikke længere kan fange fisk på yderkysterne, hvad er det så vi skal tilbyde vores medlemmer. Jo du kan blive udstyret med en håndfuld ålegræs og svømme ud og plante det og se om det hjælper på bestanden af fisk om flere år. Vi håber selvfølgelig at politikerne gør noget, så vi igen kan få et attraktivt fiskeri i vores hav.

OK sponsorat
Sidste GF nævnte jeg at vi havde mulighed for at ansøge om Ok Sponsorat således at vi kunne tjene lidt ekstra penge til klubben. Som i nok har set på hjemmesiden og diverse FB sider, så er aftalen godkendt pr.12/10-2021 og vi tjener nu penge jo flere km i kører. Vi er p.t. kun 7pers der er tilmeldt sponsoraftalen og jeg havde håbet på lidt flere. OK har givet os dispensation for at køre videre, men de ser nok helst at der kommer lidt flere til.


Punkt 3. Thor fremlagde det reviderede regnskab for 2021+2022
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt

Punkt 4. Fastlæggelse af kontingent (600kr)og godkendelse af budget
Thor foreslår at kontingent hæves til 650kr da det er mange år siden vi sidst har justeret det.
Generalforsamlingen stemmer ja.
Budget 2021/2022, Thor fremlagde budgettet og Generalforsamlingen godkendte enstemmigt.

Punkt 5. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget


Punkt 6. Valg til bestyrelse
På valg er:
Formand: Per Loft Højsgaard
Bestyrelsesmedlem: John Christensen (Stiller op hvis der ikke er nogen som vil overtage)
Bestyrelsesmedlem: Steen Kjær Larsen
Revisor: Peter W
Suppleant: Kristian Ørsted

Alle blev genvalgt

 

Punkt 7. Eventuelt

Pointcup: Uddeling af præmier til vindere.

D.3 pointcup i 2020 blev der udmeldt at der var præmie til den største Hornfisk og der var 2 der havde samme længde på 72cm , Arne og John, der trækkes lod om vinderen. Præmien er gemt til i år, da ingen af vinderne var fremmødte sidste år. I var der annonceret at der var præmier til den største fladfisk i d.3 pointcup. Vinderen er Jim med en skrubbe på 38cm

Der blev diskuteret løst og fast omkring diverse fiskerejser bl.a. til Norge. Michael Snedker og Michael Mortensen blev udnævnt til et udvalg der skulle undersøge nærmere omkring evnt. Klubtur til Norge.

 

 

 

 

Resultatsummering

 

 

 

 

 

 

 

Point

 

 

 

 

 

Navn                    Dato:

131121

190322

210522

030922

Total

Placering

Per Højsgaard

123

0

0

126

249

4

Michael Mortensen

127

0

0

0

127

6

Uwe Bartikowski

113

306

480

42

941

1

Peter W Nielsen

0

36

467

0

503

3

Steen Kjær Larsen

0

0

0

0

0

8

Steen Ole Christensen

0

166

478

110

754

2

Rene Mortensen

0

0

0

0

0

8

Ivar Andreassen

0

0

75

0

75

7

Jim Pedersen

0

0

181

0

181

5

:14 af An