Hjem |  Forum |  Kalender

Referat fra generalforsamlingen i Dansk Surfcastingklub.

Camping Vesterhav i Harboøre fredag d. 22 september 2023 kl. 2000

 

Formanden indledte med at byde velkommen, hvorefter vi straks begyndte på dagsordenen.

 

-Jim Pedersen valgtes til ordstyrer og Anders Post til referent.

 

-Jim konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet, og der kom ingen indvendinger.

 

-Formandens beretning:

 

Vi holder et minuts stilhed for at mindes Peter W, som desværre ikke er blandt os længere.

Sidste års referat er desværre gået tabt. Jeg har genskabt et referat, med det jeg nu kunne huske fra sidste GF. Vi snakkede en del om fiskerejser til bl.a. Norge m.m. Hvor 2 x Michael ville kigge nærmere på en klubtur.
Michael M og jeg arrangerede en tur til Norge hvor vi deltog i en surfcast konkurrence syd for Stavanger.
Der var ikke andre fra klubben der ville med. Men jeg tænker at en klubtur stadig er aktuel evt. til forår/efterår 2024.
Vedr. Hjemmeside
:
På sidste generalforsamling blev der også nævnt, at vores hjemmeside efterhånden er ved at være forældet og kunne trænge til en opdatering.
Forslaget blev hurtigt manet til jorden, da man mente at det blev for dyrt at skulle flytte den gamle hjemmeside over på en ny platform. Jeg har dog alligevel tilladt mig at følge op på spørgsmålet omkring nyt hjemmesidedesign, idet det blev nævnt at flere andre foreninger brugte en bestemt platform igennem DSF, som var gratis. Har i den forbindelse talt med DSF, og de stiller en platform til rådighed ganske gratis netop til de foreninger, der er medlem af DSF, og man kan også komme på et gratis kursus.

Aktiviteter siden sidste GF:
Nordsøcup for 27.gang blev afholdt i efteråret med deltagelse af 5 klub medlemmer. Igen i år med 10.000kr i 1.præmie. Der blev fanget 944 fisk fordelt på 120 deltagere, ca. 8 fisk per deltager i snit.

Specimencup / Julefrokost d.11/11 – 13/11
Da Specmincup blev aflyst i foråret 2022, blev den slået sammen med julefrokosten ved Gjerrild.
Temmelig ringe fiskeri. Der blev samlet fanget omkring 10 fisk på en hel dag. Håber ikke det er en tendens, der fortsætter med det ringe fiskeri.
Julefrokost er allerede planlagt igen i år til d.10-12 nov.

Nytårskur:
Afholdt ved Gjerrild strand, 3 medlemmer mødte op. Temmelig ringe fiskeri, der blev fanget 1 ising af Michael Snedker.
4 deltagere fra Østholdet fiskede ved Helsingør nordre mole, og fangede ikke noget, men de hyggede sig.

 

 

Specimencup 2023 Genner Bugt
Fin campingplads beliggende direkte ved vandet. 10 deltagere som samlet fangede 5 fisk, der kunne indmåles, så igen en fangst der hører til i den lave ende. Vejret var godt og mange badegæster ved stranden.

 

Pointcup 2022/23:
Der har været 9 deltagere i dette års pointcup mod 8 sidste år. Personligt synes jeg, at det fangstmæssigt har være temmelig ringe. Jeg var ude til 3 af pointcup og fangede kun fisk i en af dem. Igen i år er det Præmieuddeling under punkt 7. evt.

Medlemsstatus:
Der er i år en markant nedgang af medlemmer. 12 udmeldte og 3 nye. Vi er gået fra 53 til 45 siden sidste GF;
Nye medlemmer er Poul Bjørnestad(Rudkøbing), Jan Lodberg (Farsø), Boye Habekost (Billund).
Velkommen til Jer i DSK.
Udmeldt i år: Anders Hellemose+fam.(Spjald), Erling Christensen(Ålborg), Frank Linnemann(Nyborg), Gitte+Hans Erik Christensen(Brovst), Henrik Jepsen(Nørre Snede), Henrik Mikkelsen(Brovst), Niels Kortsen(Åhus), Paulo Romeo(Kong) og Peter Werge Nielsen.

Nyt fra DSF
Ikke så meget nyt fra DSF der direkte vedrører os. Læser man DSF nyhederne, så er der som vanligt ikke meget positivt omkring havets tilstand. Iltsvindene har ikke været så voldsomme i år som sidste år, da det har blæst meget i sommers. Synes at antallet af de fisk man fanger på fisketurene, er faldet drastisk hen over de senere år, når vi snakker de indre danske farvande. Se bare til Specimencup. Der var høje temperaturer og ikke ret mange fisk i et ellers produktivt område. Men til gengæld kan vi nu fange Pelamider i Kaløvig, så måske det er effekten af klimaforandringerne, vi mærker.

I spørgetimen var fastholdelse af medlemmer oppe at vende. Måske flere tiltag med socialt fiskeri hvis muligt vores geografi taget i betragtning. Vi skal være mere udfarende om private småture. Enten via klubbens hjemmeside, FB-gruppen og evt. en e-mail gruppe.

Salen opfordrede formanden til at kontakte Jesper Larsen vedrørende surf i Norge.

 

Tak til formanden for indsatsen.

 

-Kasserens beretning:

 

Thor opfordrede til, at man bruger OK aftalen. Vi genopfrisker opslaget på hjemmesiden. Det reviderede og godkendte regnskab samt budget er sidst i referatet.

 

-Fastlæggelse af kontingent.

 

Vores kontingent fastholdes i 2024:

Senior: 650 kr

Familie: 850 kr

Ungdom (18-24)år: 465 kr

 

Der kom i spørgetimen forslag om, at vi til næste generalforsamling beslutter at kontingentet fremover stiger i takt med DSF's kontingentstigning. Der skal således ses på evt. vedtægtsændring.

 

-Der var ingen indkomne forslag.

 

-Valg til bestyrelsen. Thor modtog genvalg som kasserer. Palle modtog genvalg in absentia. Peter Østrup modtog genvalg. Anders Post udtrådte af bestyrelsen og i stedet valgtes Michael Mortensen. Steen Ole modtog valg som revisor. Alle valgt i to år. Kristian er valgt som suppleant i et år. Forsamlingen ønskede god arbejdslyst til den nye bestyrelse.

 

-Evt.

 

Arne orienterede vedr. DSF surfcastingsektion. Den består fortsat af Arne og Kristian. Kristian vil være tovholder på DM 2024. Kaste GP'er afholdes, hvis der er tilmeldinger. Der er usikkerhed om den traditionelle kastelandskamp D-DK. Besked kommer senere hvis, såfremt og i fald.

Herefter var der præmieoverrækkelse til pointcup. Vi sagde tillykke med begejstret bifald til de heldige :-)

Årets resultat ses her. Længste fisk i 2. runde havde Uwe.

 

Ved pointcup 2024 vil der være ekstra præmie til længste fisk i 3. runde.

 

Datoer for point- og specimencup er lagt i hjemmesidens kalender.

 

Vi sluttede med tak for god ro og orden samt bifald til ordstyreren.

 

//Anders