Hjem |  Forum |  Kalender

 

                    

Version 5.2                                                                                         Ændret d. 1-9-2013

 

                           Regler for Danmarks Mesterskabet i Surfcasting fiskeri

 

Regler for fiskekonkurrencen:

                      1:  Der må maks fiskes med to stænger, med maks to kroge på hver.

 

2:  Fiskeriet er bund fiskeri med forfang og agn, altså stillestående agn (ingen former for flue, spin eller pirke fiskeri er tilladt) De nye kunstige ”Naturagn” Gulp, Miracle bait, Bio Worm, Strips o.s.v. er tilladte det samme gælder for duftstoffer.

                     

    Brug af ”lokkeperler” og spinderblade på krogtavserne er tilladt.

 

    Agn kan bestilles ved tilmelding, eller kan selv medbringes.

   

    Under fiskeriet er det kun tilladt at gå ud i vandet til knæene, kortvarigt.

    Det er ikke tilladt at stå ude i vandet og fiske, kaste  eller vade.

 

3: Alle fangne fisk, over officielle mindstemål kan måles. Fisk uden officielle mindstemål

    skal mindst være 20 cm.

    Straks efter konkurrencens slut tidspunkt (inden man pakker sammen), måles fiskene, på

    de pladser som i forvejen er tildelt målepinde ( det oplyses inde konkurrencens start hvilke

    pladser det er). Fiskene noteres på det udleverede måleskema, hvor den der har kontrolleret

    underskriver, sammen med fangeren. Hale finnen afklippes på alle målte fisk.

 

                      4: Tildeling af fiskeplads, sker ved lodtrækning.

                          Efter start af fiskeriet, må stranden ikke forlades.

                          Midtvejs i konkurrencen skiftes plads, efter konkurrenceledelsens anvisninger.  

 

                      5: Point fordeling:

                          Hver fisk over mål, giver 10 point + 1 point for hver cm af totallængden

 

                      5.1: Måling af fisk:

Der tildeles kun hele point, så derfor rundes der op til nærmeste hele cm, ved fisk på xx,5 cm til xx,9 cm, og der rundes ned til nærmeste hele cm ved fisk på xx,4 cm til xx,1 cm.

     (dette er nødvendigt p.g.a. mindstemål på xx,5 cm)

 

6: Den der har flest point er vinder. I tilfælde af point lighed, er den der har fanget den største

   fisk vinder.

 

7: Anvisninger / bestemmelser af den af arrangørerne udpegede konkurrenceledelse skal   følges.

 

                        Gode kutymer under konkurrencen:

           Placer dit stangstativ lidt tilbage på stranden. Når man har kastet ud, halet ind,  

           vasket fingre eller hvad man nu gør i vandkanten, så går man tilbage til stativet.

           Når man bruger pendul eller andet kast med sving på, går man frem på stranden, og  

           sikre sig at naboen til højre (for venstre håndede, til venstre) ikke står fremme på        

           stranden, når der kastes.

 

 

Regler for kastekonkurrencen:

                      Her anvendes reglerne for Surfcasting sektionen under DSF (Vedlagt)

                     

Hver deltager får i alt 4 kast , i vægtklasse efter eget valg. Hvis tiden tillader det kan baneledelsen bestemme at der evt. kastes en runde mere, det bestemmes før konkurrence start..

                      Der må kastes i vægtklasserne 100, 125, 150 eller 175 gr.

 

                      Der må kun kastes med de udleverede lodder

 

                      Vinderen er den der har kastet længst, uanset vægtklasse.

 

                      Anvisninger / bestemmelser af den af arrangørerne udpegede baneledelse skal følges.

 

Regler for Den Kombinerede konkurrence:

Placeringen udregnes, ved at den enkelte deltagers placering i fiske- og kaste konkurrencerne lægges sammen.

Hvis ikke alle deltagere i fiskekonkurrencen, deltager i kastekonkurrencen, laves en teknisk omplacering af kastekonkurrencens deltageres placering i fiskekonkurrencen, således at højeste placeret, får no 1, og næsthøjeste får no 2 o.s.v. I tilfælde af at en deltager ikke har fanget nogen fisk, tildeles han altid en placering som antal deltagere. Denne tekniske placering bruges ved sammentælling af placerings summen. Det samme gælder hvis der er deltagere i kastekonkurrencen, som ikke har deltaget i fiskekonkurrencen, så laves en teknisk omplacering for kastekonkurrencen.

 Den der har den laveste sum er vinder.

I tilfælde af flere med laveste sum, er vinderen den der har bedste placering i fiskekonkurrencen.