Hjem |  Forum |  Kalender

Regler for casting  for Danske Surfcaster (Version 5 af 01.03.2007) 

23.08.2000

Vi har i Danmarks valgt at læne os op ad reglerne fra UKSF, United Kingdom Surfcasting Federation, fordi disse regler sandsynligvis bliver de regler, man beslutter at benytte i Internationale sammenhænge. Skulle man internationalt beslutte sig at ændre reglerne i forhold til UKSF reglerne, følger vi i Danmark efter, således at vi til enhver tid benytter de samme regler, som de Internationale.

 

20.08.2002

Vi har nu i år , ved de fleste af vores stævner, anvendt CIPS regler for line diameter, og kun ved DM anvendt vores egen, så for at følge de internationale regler, ændres linediameteren fra 0.31mm ved 150g til 0.35mm, så vores regler svarer til CIPS.  Det gør at vi fremover kan sammenligne alle vores resultater fra alle stævner.

 

27.11.2006

CIPS indførte i år (2006) nye regler, hvor kastevægten 100 gr er med. Ligeledes ændrede de på linediameter i nogle af vægtklasserne. Disse nye tiltag er nu inkorporeret i de Danske regler, således at vægte og liner er ens. Ligeledes er reglerne omkring slagliner tilpasset CIPSs regler.

Der er yderligere tilføjet et afsnit omkring line kontrol, og der er indført et afsnit der omhandler afholdelse af Grand Prix.

3.4.2015

CIPS har på et tidspunkt ændret reglen omkring slagliner til kun at være diameter. og 0,05 mm mindre end den gamle. dette er nu indført i vores regler.

 

1.        Surfcasting - Foregår med to-håndstænger, og ethvert kast skal udføres med begge hænder.

 

2.        Stænger - Der er ingen restriktioner i forhold til længde og materiale. Der skal være mindst 3 øjer plus topøje monteret, og linen skal passere alle øjer ved kast.

 

3.        Hjul - Ethvert hjul må benyttes sålænge hjulet kan anvendes til fiskeri.

 

 

4.        Liner:

Enhver line skal have et cirkulr tværsnit og være parallel i hele sin længde og være af monofilament typen, Hovedliner skal minimum være:                                                     0,25 mm for 100 gr. kastevægt

                                                               0,28 mm for 125 gr. kastevægt

                                                               0,31 mm for 150 gr. kastevægt

                                                               0,35 mm for 175 gr. kastevægt

og bør være farvet.

 

Slagliner skal være farvet, og have følgende minimum diameter:

0,65 mm i diameter for 100 gr. og 125 gr kastevægte

0,75 mm i diameter for 150 gr. og 175 gr. kastevægte

 

Slaglinen skal ligge mindst 8 gange rundt om spolen inden kastet, og være i et stykke.

 

Linekontrol: Konkurrenceledelsen bestemmer suverænt om der skal udføres linekontrol. Der kan udføres enkelt målinger, men i tilfælde om tvivl, skal linen kontrolleres efter følgende regler.

Linen kontrolleres på tre punkter.

Hvis bare en af målingerne passer med reference målet, er kastet godkendt.

Hvis alle tre målinger ligger under reference målet, med tolerancen 0,005 og 0,01 mm, er kastet ikke godkendt.

Hvis målingerne ligger mere end 0,01 under reference målet, er kasteren diskvalificeret i den aktuelle vægtklasse.

Hvis der er indskud af line mindre end reference målet i hovedlinen, diskvalificeres kasteren for hele konkurrencen.

 

5.        Vægte - Der må kun anvendes lodder, der er godkendt af konkurrenceledelsen. Alle lodder skal være forbundet til slaglinen via en splitring. Der anvendes lodder i vægtklasserne  100, 125, 150 og 175gr.

 

6.        Bane - består af en 30 graders V-formet bane der forlænges efter behov. Kastelængder måles i meter som en ret linie fra kastebasen til nedfaldsstedet for loddet.

 

7.        Udførelse - Kastet foregår bag en linie afmærket med brædder, som ligger i 90 grader i forhold til centerlinien. Man må ikke overtræde denne linie under et kast. Linen skal være intakt ved loddets nedslag for at kastet kan godkendes. Der må ikke gøres brug af et sving, der overskrider 360 grader eller anden kastebevægelse, der skønnes at være farligt.

 

8.        Rekorder - I tilfælde af nye rekorder vil linen blive kontrolleret.

 

9.       Grand Prix:

 

Der afholdes to Grand Prixer om året, et om foråret og et om efteråret, efter ovenstående regler. Grand Prixerne danner grundlag for udtagelse til landshold.

Der kastes i alle fire vægtklasser, med minimum 3 kast i hver klasse, men der tilstræbes at der kastes flere kast, alt efter deltagerantal. Antal kast fastsættes inden konkurrence start.

 

Der startes med kastevgt 175 gr, derefter 150 gr, 125 gr og 100 gr

 

Der vil være en vinder i hver vægtklasse, og en samlet vinder over summen i meter af  tre bedste vægtklasser. Vi vil selvfølgelig føre en liste over bedst over fire vægtklasser, til sammenligning med internationale lister.

 

10.     Regler - kan kun ændres af  Surfcastingsektionen under DSF

 

 

ændrings dato:

d. 01.03.2007