Hjem |  Forum |  Kalender
                            Drømmen 2011

Drømmen tildeles Tage Nielsen i 2011, da han altid giver en hjælpende hånd med, når der skal arbejdes for vores sport. Han deltager altid i vores arrangementer, og er en inspirationskilde for nye surfcastere. Under afviklingen af arrangementer yder han på eget initiativ, den indsats som skal til for tingene lykkes

Surfcasting sektionen.

( se fundatsen, klik her..)