Hjem |  Forum |  Kalender

                                         Drømmen 2019

Drømmen 2019, tildeles Per Højsgaard, for hans mangeårige arbejde som formand i DSK, og det store arbejde med vores arrangementer.

                      

 (se fundatsen her)